Posted by: rakholiya | March 16, 2012

વિશ્વની 10 સૌથી ખતરનાક માછલીઓ, જુઓ તસવીરોમાં!


Source: Divyabhaskar.com
   Comment

આમાંની કેટલીક માછલીઓ તો માણસને ગળી પણ જાય છે

આપણને એવું થાય કે પાણીમાં રહેતી આ નાનકડી માછલીઓ શું કરી લેવાની? જો કે બધી જ માછલીઓ કંઈ ન કરે તેવી નથી હોતી. ઘણી માછલીઓના ઝેર માત્રથી જ માણસનો જીવ જઈ શકે છે તો શાર્ક જેવી માછલીઓ માણસને ગળી જવાની પણ ક્ષમતા ધરાવે છે. આજે આપણે જોઈએ દુનિયાની એવી 10 સૌથી ખતરનાક માછલીઓ વિશે.


1.સ્ટોન ફીશ

2.બોક્સ જેલી ફીશ

3.ટાઈગર શાર્ક

4.પફ્ફર ફીશ

5.સી સ્નેક

6.મોરેય ઈલ

7.સ્ટીંગ રેય

8.લાયન ફીશ

9.બલ્યુરીંગ્ડ ઓક્ટોપસ

10.સી સ્નેલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: